Galaxis bij de Nacht van de Nacht

Galaxis bij de Nacht van de Nacht

Komende zaterdag vindt op op vele locaties in het hele land weer de Nacht van de Nacht plaats . Een van die locaties is Haanwijk in Sint-Michielsgestel, waar bezoekers samen met natuurgidsen van Natuurgroep Gestel op zoek zullen gaan naar o.a. nachtinsecten, vleermuizen en dassen. Ook zullen er leden van Galaxis en Halley aanwezig zijn met telescopen zodat bij helder weer o.a. naar Jupiter en Saturnus gekeken kan worden. Voor meer informatie en om je aan te melden, zie https://www.brabantslandschap.nl/activiteiten/nacht-vd-nacht-haanwijk.

Lezing over het onbekende heelal

Lezing over het onbekende heelal

Op woensdag 19 oktober zal Ellen Bruijns een lezing geven met als titel “Wat weten we eigenlijk niet van het heelal”. Meestal gaan lezingen over nieuwe sterrenkundige ontdekkingen of over zaken die we al weten. Deze lezing gaat over wat we (nog) niet weten over het heelal, en hoe we die hiaten in onze kennis eventueel kunnen vullen.

Ellen Bruijns is al sinds haar elfde actief in de sterrenkunde, in diverse werkgroepen in Nederland en Vlaanderen en met name op het gebied van zonsverduisteringen, waarvan ze er vele zelf heeft waargenomen. Ze heeft veel ervaring met het geven van sterrenkundige lezingen. Voor meer informatie zie haar website.

De lezing vindt plaats in Sociaal Cultureel centrum “De Biechten“, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (gemeente ‘s-Hertogenbosch). Lezingen beginnen om 20:00 en eindigen meestal rond 22:15. De entree volwassenen is €7,50 en voor jongeren tot 16 jaar €3,00.

Lezing over dwergsterrenstelsels

Lezing over dwergsterrenstelsels

Op woensdag 15 juni zal Niels Nelson een lezing voor Galaxis verzorgen met als titel “Dwergsterrenstelsels – bouwstenen van lokale groep tot Laniakea”.

De lezing gaat op zoek naar de bouwstenen van groepen van sterrenstelsels in de vorm van lichtende materie en in lagen met donkere materie. In eerste instantie wordt gekeken in de eerste 500 miljoen lichtjaar rondom de Melkwegs. ssbeginnen met onze lokale Groep en haar dwergsterrenstelsels en speciaal die rondom onze Melkweg en de Anderomedanevel. In hoeverre zijn er resten te vinden van botsende dwergsterrenstelsels die onze melkwegstelsel vormen? Hoe zit het met het dubbele zwarte gat uit donkere materie in Messier 31, de Andromedanevel? Haar dwergsterrenstelsels botsen onderling en botsen straks mogelijk ook met de Melkweggroep. Botsingen van groepen dwergsterrenstelsels, kunnen we dat volgen binnen ons supercluster van melkwegstelsels (Laniakea)?

Niels Nelson is een docent Natuurkunde op een school in Arnhem (provincie Gelderland) en daarnaast vrijwilliger op twee Noord-Brabantse Volkssterrenwachten, namelijk Tivoli in Oudenbosch en Halley in Heesch.

De lezing vindt plaats in Sociaal Cultureel centrum “De Biechten“, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (gemeente ‘s-Hertogenbosch). Lezingen beginnen om 20:00 en eindigen meestal rond 22:15. De entree volwassenen is €7,50 en voor jongeren tot 16 jaar €3,00.

Lezing over de aarde

Lezing over de aarde

Op woensdag 18 mei zal Edwin van Schijndel een lezing geven met als titel “de aarde, een unieke planeet”.

De planeet aarde ontstond zo’n 4,6 miljard jaar geleden als onderdeel van het zonnestelsel. De jonge aarde koelde geleidelijk af en er ontwikkelde zich een atmosfeer. Zuurstof maakte leven mogelijk, terwijl vulkanisme, aarbevingen en continentverschuivingen het uiterlijk drastisch hebben veranderd. Geen wereld binnen ons zonnestelsel heeft zoveel veranderingen ondergaan als de aarde maar veel sporen kunnen we gelukkig nog altijd terugvinden in het landschap en onderzoeken en verklaren. In de lezing worden hier diverse voorbeelden van aangehaald.

Mensen hebben zich altijd afgevraagd over de oorsprong van het leven en wat er op onze planeet allemaal gebeurd is. Met de komst van de evolutietheorie en wetenschappelijk inzicht in de vorming en het gedrag van onze aarde is er hierin enorme vooruitgang geboekt. Het blijkt dat in het verre verleden veel levende soorten voorkwamen die zijn uitgestorven en er weer andere voor in de plaats kwamen. Uiteindelijk kwam de mens op het toneel die zichzelf in staat stelde om kennis en wetenschap te beoefenen en technologie te ontwikkelen maar in geologisch perspectief als soort nog maar net is komen kijken en misschien de toekomst van de planeet aarde sterk gaat beïnvloeden.

Edwin van Schijndel is opgeleid als aardrijksekundedocent en sinds begin jaren ’90 actief in de amateursterrenkunde als vrijwilliger bij Vereniging Sterrenwacht Halley, waarvan 15 jaar als cursusdocent met als onderdeel waarnemen en herkennen van de sterrenhemel. Hij is auteur van artikelen over sterrenkunde en (fysische) geografie.

De lezing vindt plaats in Sociaal Cultureel centrum “De Biechten“, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (gemeente ‘s-Hertogenbosch). Lezingen beginnen om 20:00 en eindigen meestal rond 22:15. De entree volwassenen is €7,50 en voor jongeren tot 16 jaar €3,00.

Lezing over veranderlijke sterren

Lezing over veranderlijke sterren

Op woensdag 16 maart zal Erwin van Ballegoij een lezing verzorgen over veranderlijke sterren.

Het grootste deel van hun leven hebben sterren een vrijwel constante helderheid. Met name kort na hun ontstaan en aan het einde van hun leven kunnen sterren in helderheid gaan variëren. Deze helderheidsvariaties verstrekken inzicht in deze evolutiestadia van sterren. Modellen van sterevolutie worden getoetst aan waarnemingen, die veelal door amateurastronomen geleverd worden.

In het eerste deel van de lezing worden de fysieke oorzaken besproken van helderheidsvariaties van sterren. In het tweede deel van de lezing staat de spreker stil bij de verschillende manieren waarop amateurs zinvolle bijdragen kunnen leveren aan de studie van evolutie van sterren.

Erwin van Ballegoij is vanaf zijn prille jeugd geïnteresseerd in de astronomie. Na enige tijd sparen kon hij een telescoopje aanschaffen en daarmee werd de sterrenhemel afgespeurd. Na enige tijd wilde hij wat meer dan ‘astrotoerisme’ en heeft hij zich in 1984 aangesloten bij de KNVWS-werkgroep Veranderlijke Sterren. Hij heeft geruime tijd de helderheid van veranderlijke sterren visueel geschat en deze schattingen via de American Association of Variable Star Observers aan professionele astronomen beschikbaar gesteld. Sinds 2009 werkt hij met een fotometer, waarmee hij met hoge nauwkeurigheid de helderheid van sterren meet voor een aantal professionele astronomen. Hij verricht met name metingen aan rode en gele superreuzen. Erwin is een afgestudeerd chemicus die als scheikundeleraar werkt op het Maaslandcollege in Oss.

De lezing vindt plaats in Sociaal Cultureel centrum “De Biechten“, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (gemeente ‘s-Hertogenbosch). Lezingen beginnen om 20:00 en eindigen meestal rond 22:15. De entree volwassenen is €7,50 en voor jongeren tot 16 jaar €3,00. Uiteraard blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen.

Spring naar toolbar